Husfolks utbildning

12-14.1.2018 Vill du bli husfolk på Snoan? Vad gör man när man är husfolk? Husfolket är en del av kommuniteten på Snoan och de som hjälper till med praktiska uppgifter under och även ibland mellan retreater. Under helgen bekantar vi oss med de uppgifter som hör till husfolket. För att bli husfolk måste man inte ha deltagit i en retreat.

Retreat för radioandaktshållare

20-22.4.2018 Att förmedla hopp Några dagar i en kravlös miljö med tid för vila och rekreation. En plats för dig som känner sig tilltalad av tystnaden. En helg med möjlighet att omslutas av retreatens böner och mässor. Under några gemensamma skrivarpass får du möjlighet att fördjupa ditt skrivande.

Introduktionsretreat i ignatiansk spiritualitet

7-10.6.2018 Ignatius, som föddes för omkring500 år sedan, är en av portalgestalterna i den moderna tidens början och en förnyare av den kristna spiritualiteten. Ignatius Andliga övningar tog långsamt gestalt som en frukt av hans personliga andliga utveckling och fungerar även idag som en vägvisare för många. Introduktionsretreaten vänder sig till dig som är intresserad av ignatiansk andlighet och är öppen för at lyssna till Guds röst i bön och reflektion. Den som deltagit i introduktionsretreat har sedan möjlighet att…

Retreatledarforum

16-18.9.2018. För dig som är retreatledare ordnar vi en retreat, som sker i både tystnad och i samtal kring aktuella frågor kring retreatledarskapet. En möjlighet att stämma in dig själv i retreatens rytm. Hämta kraft i stillheten och tidebönerna.

                   Söndag på snoan 3.9.2017 Kom och bekanta dig med retreatgården och dess verksamhet på öppna dörrars dag kl 12-16. Vi inleder med friluftsgudstjänst kl 12, möjlighet att äta lunch för 10e, försäljning av hembakat bröd och sylter, samt av en del gamla saker.  

                   FÖLJ VÄGEN 6-8.9.2017 En retreat med stillhet och vandringar i naturen. Vi följer den tysta retreatens ramar som struktureras av tidebönerna. Meditationerna utgörs av ledda, inte alltför långa promenader (i alla väder) som leder oss till att lyssna på den yttre och den inre världen. Att vandra i det fria kan hjälpa till att öppna det inre rummet. Retreatledare kaplan Claus Terlinden Pris 200e

       RETREAT MED LUTHER 6-8.10. 2017 Under 2017 uppmärksammas reformationens 500 år och Luther på många olika håll. På Snoan vill vi också under en retreat stanna upp kring honom och bland annat kring hans psalmer. En retreat mitt i hösten ger en god möjlighet till att dra sig tillbaka från vardagen för några dagar. Stillhetens och bönestundernas inramning ger en möjlighet att stanna upp och höra sin egen puls. Retreatledare Birgitta Sarelin och Elsa Tenhonen. Pris 200e