Vad är retreat?

DSC_0463

Ordet retreat (från engelska) betyder att dra sig åt sidan eller dra sig undan.
En retreat innebär vanligen 3-4 dagar tillsammans med andra på en avskild plats då man koncentrerar sig på stillhet, ro och bön. Själen och andligheten står i centrum och större delen av tiden är man i tystnad. Det är ett tillfälle att hinna ifatt sig själv, få tid för reflektion över det som är viktigt i livet, för att lyssna till sina tankar och vara nära Gud.

Retreatens dagsprogram består av andakter, meditationer dvs. stunder av stilla bön och måltider. Däremellan råder tystnad och egen tid för reflektion. Under retreaterna finns möjlighet till enskilda samtal med präst eller retreatledare.Retreatgården Snoan ligger i naturskön miljö och många väljer att spendera tiden med promenader i omgivningen. Andra väljer att läsa, handarbeta, sova eller bara vara. Man gör det som känns rätt för en själv. Det kan vara en ovan men befriande känsla att inte anpassa sig efter omgivningens önskemål.

Retreattraditionen anknyter till den tidiga kristenhetens andakts- och klosterliv där man avstod från allt onödigt och röjde väg för det väsentliga: bön, bibelläsning och gudstjänstfirande. Retreatrörelsen spreds till Finland på 1970-talet. Influenser kom bl.a. från Indien och Sverige samt från den ekumeniska Taizé-rörelsen.

Jesus sökte sig ibland till platser för att vila och hämta kraft. Han sa till sina lärjungar:”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite”
(Markusevangeliet 6:30).

Tystnad – Jag är tyst för min egen skull, behöver inte prata, vara underhållande, ha åsikter. Jag är tyst för de andras skull, de får vara i fred med sina egna tankar. Jag är tyst för Guds skull. Flera dagar i följd har Gud ensam ordet.

Eftertanke – I tystnaden möter jag mig själv mera närgånget än under vardagens många aktiviteter. Jag har en möjlighet att få syn på och bearbeta sådant som känns svårt, ensam eller i samtal med retreatledaren.

Meditation – Jag stannar i stillhet och begrundan inför Gud och Guds Ord. Jag möter Gud också i allt annat som retreaten inrymmer, i den ordlösa gemenskapen med de övriga deltagarna och i den omsorg som präglar hela retreatmiljön.

Ny kraft – Retreaten är inte en flykt undan ansvar och uppgifter. Den ger mig ny kraft att mera hel och samlad återvända till vardagen. Retreaten vill vara en miljö där hjärtats fördolda samtal med Gud blir det centrala.

Vila – Jag är fri från alla krav som driver mig att orka, att hinna, att motsvara andras och mina egna förväntningar. Evangelierna berättar att Jesus ofta drog sig undan för att få stillhet och möjlighet att be.